Rikstäckande drönartjänster sedan 2012
Hela himlen på ett ställe Vackra flygfoton och underbara filmer Fastighetsfoto/ Utsiktsfoto / Visualisering Reklam & Entreprenadfilm Licenserade operatörer & fjärrpiloter Försäkrad flygning Vi finns i 100 % av Sverige! Besiktning

Vilka vi är:

Drönartjänst erbjuder professionella drönaroperatörer för kvalitativa tjänster över hela Sverige med minst en operatör i varje län. 
Vi täcker 0 % av Sverige

Operatörerna har:

Lång erfarenhet av flygning
Erforderliga tillstånd från Transportstyrelsen för uppdragen (Drönaroperatör & Fjärrpilot)
Försäkrad flygning
Etiska riktlinjer = Dokumenterar med respekt

Våra Drönartjänster

Visualisering & Utsiktsfoto

Balkongutsikter, Vyer för fotomontage, mäklarbilder, stadsvyer, reklamfoto

Fastighetsfoto

Fastighetsbestånd, mäklarfoto eller egen fastighet

Reklam & Entreprenadfilm

Unika vyer och även inomhusflygning, visa ert projekt på ett enkelt och överskådligt sätt med rörlig media

Event

Firmafest, prova på flyg, biltävlingar, skidor, hästar….. bara er fantasi sätter gränser

360 Foto

Högupplösta 360 bilder från luften, kan även delas genom vår portal på kuula.com

Markfilm

Superstabil film även i ögonnivå, allt behöver inte vara från ovan 😊

Mätning volymer

Entreprenadområden, bergkross, flis, deponier, berg & markytor mm. Vi scannar och levererar exakta volymer både som abonnemang och enstaka flygningar.

ROV (Undervattensdrönare)

Vi ”flyger” även under vattnet med ROV (Fjärrstyrd ubåt med kamera & gripklo)

Analyser

Trafikflöden, värmekamera, Grödo-kontroll, Golfbanor, gas-utsläpp, utsiktsanalys, dokumentation olyckor

Besiktning

Hus, fasader, broar, tak, vindkraft, solceller, Telecom-master & infrastruktur

BIM /Digitala Tvillingar

Exakta 3D-modeller som punktmoln eller CAD-fil, sektioner, inbäddning IFC modeller. Resultaten presenteras på webben med verktyg.

Kartor

Exakta kartor i lokala koordinatsystemet, allt ifrån egna fastigheten till hela städer eller större markområden och med möjlighet att lägga på egna lager & ritningar samt mäta

Förfrågan

Välj först vilket län tjänsten ska utföras i eller välj "info@dronartjanst.se" för generella frågor.
Fyll sedan i kontaktformuläret och beskriv kort tjänsten du vill ha utförd.
Klicka slutligen på Skicka-knappen så besvaras din förfrågan så snabbt som möjligt!
Alternativt klicka i kartan för mer information om operatör

Här finns vi klicka för mer info

Frågor, svar & information

fake

Drönartjänst Sverige AB startades 2012 av Thomas Erdegard som en bifirma till Onsalagruppen AB.

Om starten:

”Idén kläcktes i dom djupaste skogarna i Småland då jag projekterade vägar för en större Vindkraftspark. (Att gå omkring i tät granskog med myggor stora som näbbmöss utan att kunna få en helhetsbild av omgivningen kan få en människa att börja tänka på tekniska hjälpmedel rätt snart….)

När jag letade efter operatörer var det tydligt att det fanns flera aktörer med många olika lösningar på maskiner / teknik, och  att det var svårt att få fasta prisbilder och seriös hantering av tillstånd, försäkringar och spridningstillstånd.

Jag har alltid trott på att samarbete alltid leder till framgång och började således kontakta licenserade piloter runt om i landet för att skriva avtal om att utföra rikstäckande & seriösa Drönartjänster med täckning över hela Sverige och att verka för en positiv utveckling av Branschen.

Det tog ett år men sedan dess har vi lyckats täcka hela riket med en enda kontaktpunkt för alla våra kunder.

Utvecklingen har gått extremt fort avseende maskiner & teknik vilket gläder oss då många företag nu förstår nyttorna med Drönare och även att det finns operatörer som kan hantera dom. (Alla med kameror försörjer sig inte som fotografer:-) ”

Tack för att vi får flyga för er!

//Thomas Erdegard

Våra operatörer har många fail-safe-funktioner på sina maskiner för at minimera risken så mycket som det bara går.

Det kan nämnas att flyga Drönare är relativt enkelt om allt fungerar och man har rätt utbildning men det är när systemen inte fungerar eller väder, strålning, batteri-fel, eller att man inte ser var drönaren befinner sig, som det krävs kunskap och erfarenhet.

Våra operatörer vet hur man hanterar dessa situationer och många har flugit sedan den tiden då inte alla stödsystem fanns, även detta gör att vår flygning utföres på ett säkert sätt

Skulle  olyckan vara framme är alla våra operatörer ansvarsförsäkrade för sin flygning

Kostnaderna är väldigt olika. Tveka inte att höra av dig med ditt projekt. Vi lämnar alltid ett kostnadsfritt förslag utan att du binder dig till någonting.

Ofta kostar våra tjänster ingenting, då man sparar tid/pengar på att slippa hyra in kranar, traska ut i skogen, skicka mätavdelningen för att väga av höjder, hyra mobilkran, skapa rörlig media för visning mm. Ni riskerar även att få mer betalt för er fastighet när man ser det i sitt sammanhang med t.ex. närhet till sjöar, city, skolor,service eller fina miljöer

Dokumentation Med Respekt!

– Våra anslutna operatörer skall alltid agera utifrån ett gott syfte med viljan att visualisera i z-led händelser som omvärlden vill se.
– Drönartjänst skall stödja verksamheter som har koppling till verksamheten t.ex eftersök försvunna människor, räddningstjänst eller liknande verksamheter.
– Ingen dokumentation får spridas utan spridningstillstånd.
– Personbevakning eller ”smygfilmning” av egendomar eller människor får inte ske. Transportstyrelsens regler om UAV skall följas (Inte flyga för nära människor eller föremål, max 120 m flyghöjd, alltid flyga med UAV inom synhåll mm.)
– Om bevakning/dokumentation av katastrof eller olycksområde eller händelse av annan känslig art sker skall verksamheten inte hindra ev insatser och dokumentation skall även avbrytas eller växla över till hjälpande karaktär om nöden kräver.
– Viktigast är, Dokumentation skall ske med respekt för integritet och operatören skall kunna stå för det som har dokumenterats.

Varje flygning har en ansvarig operatör

Vid all flygning med drönare måste det finnas en ansvarig operatör, en så kallad drönaroperatör. Operatören ansvarar för att flygningen genomförs på ett säkert sätt och att fjärrpiloten som utför flygningen har rätt kompetens.

Operatören ska registrera sig hos Transportstyrelsen och kan vara antingen en person eller ett företag. Vid registrering tilldelas operatören ett specifikt operatörsnummer, ett så kallat operatörs-ID, och drönare som kräver operatörsregistrering ska alltid vara märkta och programmerade med operatörs-ID när detta är möjligt. En operatör kan ansvara för flera fjärrpiloter.

Den som flyger drönaren är en fjärrpilot

Den som flyger drönaren är en så kallad fjärrpilot. Beroende på hur drönaren ska flygas och användas kommer den att delas in i en av tre kategorier.

Den kategorin som vi flyger i är den öppna kategorin:

Öppna kategorin

I den öppna kategorin är risken som lägst, eftersom man inte får flyga utom synhåll, inte högre än 120 meter och inte heller på ett sätt som utgör en risk för andra luftfartyg, människor, djur, miljö eller egendom. Drönare får inte heller väga mer än 25 kg.

 

För ett obemannat luftfartyg som flygs inom ett avstånd på 50 meter i sidled från ett artificiellt hinder som är mer än 105 meter högt får den maximala höjden på flygningen höjas upp till 15 meter ovanför hindret, om den som ansvarar för hindret begär det.

 

Inom den öppna kategorin finns det tre underkategorier för olika typer av flygningar som kräver olika kompetenser: A1, A2 och A3.

 

A1, där flygningar i närheten av människor får förekomma i begränsad omfattning men är reserverade till C0- och C1-drönare.

A2, där flygningar måste ske minst 30 meter från människor och är begränsade till C0, C1 och C2- drönare. Avståndet kan minskas till 5 meter i låghastighetsläge och efter utvärdering av situationen.

A3, där flygningar ska utföras på ett säkert avstånd i sidled på minst 150 meter från bostads-, affärs-, industri- eller rekreationsområden och gäller samtliga klasser (C1-C4) av drönare.

[/accordion_item][accordion_item title=”Hur länge räcker flygtiden?”]Flygtid skiljer sig väldigt för våra operatörers olika maskiner. Skicka in en förfrågan till ditt län för att få den exakta uppgiften.[/accordion_item][accordion_item title=”Finns det några begränsningar”]Dessa UAV-drönare får inte flygas över 120 meters höjd. Operatörer har spridningstillstånd för sina län men vissa anläggningar får ej filmas från ovan, t.ex. energianläggningar, militäranläggningar o.s.v. Materialet bedöms av operatören och skickas till beställare. Om det senare visar sig att materialet inte får spridas förbinder sig köparen att inte sprida innehållet. Läs mer under ”Vad är DMR?” till höger.[/accordion_item][accordion_item title=”När behövs spridningstillstånd, och hur ansöker man?” parent_id=”” id=”” class=”” style=””]Om en uppdragsgivare ger en flygfotograf i uppgift att fotografera ett visst område och fotografen i sin tur lämnar över allt material till uppdragsgivaren åligger det uppdragsgivaren att söka spridningstillstånd om denna avser att sprida dessa bilder.

 

Tidigare var det piloten/fotografen som ansökte om spridningstillstånd eller hade ett generellt spridningstillstånd från Försvaret. Detta är nu utfasat och ersatt med nya regler och hanteras from maj 2016 av lantmäteriet.

Länk till ansökan om spridningstillstånd

https://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Rattsinformation/spridningstillstand/ansok-om-spridningstillstand/

 

Lantmäteriets föreskrifter om spridningstillstånd för sammanställningar av landgeografisk informationp.

1 ka. Inledande bestämmelser Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter tillämpas i ärenden om tillstånd till spridning av sammanställningar av landgeografisk information. Definitioner

2 § De begrepp som används i lagen (2016:00) om skydd för geografisk information och i förordningen (2016:00) om skydd för geografisk information ska ha samma innebörd i denna författning.

3 § I denna författning har följande uttryck och begrepp nedan angiven betydelse. Landgeografisk information Geografisk information om andra delar av svenskt territorium än som ingår i Sveriges sjöterritorium enligt lagen (1966:374) om Sveriges sjöterritorium. Typ av registrering Ett informationsinnehåll som begränsas av den typ av sensor som använts för insamlingen. Informationsslag Förädlad information som kan avgränsas till ett visst ämnesområde eller tema. Åkermark Sådan mark som används, eller lämpligen kan användas, till växtodling eller bete och dessutom är lämplig att plöja. Till växtodling räknas även fältmässiga odlingar av köksväxter, frukt och bär, energiskog samt betesvallar som ingår i en växtföljd. 2 Obemannade luftfartyg Luftfartyg som flygs utan någon förare ombord (drönare/UAV). Avbildningsförbud Förbud mot att göra avbildningar, beskrivningar eller mätningar av eller inom skyddsobjekt enligt 7 § andra stycket skyddslagen (2010:305). Lodbild Ett fotografi som visar landskapet rakt uppifrån. Retuscheringsåtgärd Åtgärd i syfte att dölja känslig information i flygbilder och liknande registreringar från luftfartyg.

2 kap. Undantag från krav på spridningstillstånd Typ av registrering

1 § Spridning av sammanställningar med följande typer av registreringar ska var för sig vara undantagen från tillståndsplikt: 1. Magnetfält 2. Tyngkraftmätningar 3. Mätningar av radioaktivt nedfall 4. Gammastrålning Informationsslag

2 § Spridning av sammanställningar med ett eller flera av följande informationsslag ska vara undantagen från tillståndsplikt: 1. Vegetation 2. Naturtyper och markanvändning 3. Jord- och bergarter 4. Arkeologi och Kulturlämningar 5. Sluttnings- och lutningsförhållanden 6. Väg- och järnvägsnät Områden, byggnader och anläggningar

3 § Spridning av sammanställningar med information om följande slag av områden, byggnader och anläggningar ska, med den begränsning som anges i andra stycket, vara undantagen från tillståndsplikt: 1. Offentlig plats enligt 1 kap. 2 § första stycket ordningslagen (1993:1617) 2. Område för offentlig tillställning enligt 2 kap. 3 § ordningslagen (1993:1617) Bilaga 3 3. Anläggning för lek, idrott, camping eller friluftsliv, badplatser, järnvägsområden och begravningsplatser som enligt lokal föreskrift ska jämställas med offentlig plats 4. Golfbana med tillhörande byggnader och anläggningar 5. Bostadsbyggnad med tillhörande mark och anläggningar 6. Åkermark enligt definitionen i 1 kap. 3 § 7. Område för arkeologiska utgrävningar 8. Dagbrott för mineral- och malmfyndigheter 9. Täkt för grus, berg, eller torv 10. Deponi för avfall, flis, snö eller andra schaktmassor 11. Övningsområde för obemannade luftfartyg Vad som sägs i första stycket gäller inte områden, byggnader och anläggningar som omfattas av avbildningsförbud enligt skyddslagen (2010:305). Generella undantag

4 § Spridning av sammanställningar av lodbilder med sämre upplösning än 0,5 meter ska vara undantagen från tillståndsplikt.

5 § Spridning av sammanställningar med information som inhämtats före år 1950 ska vara undantagen från tillståndsplikt.

3 kap. Ansökningsförfarandet Allmänna bestämmelser om ansökan

1 § En ansökan om tillstånd för spridning en sammanställning av geografisk information ska ges in av den som avser att sprida sammanställningen.

2 § Ansökan ska ges in till Lantmäteriet.

3 § En ansökan om tillstånd ska innehålla kontaktuppgifter till sökanden eller dennes ombud samt de ytterligare uppgifter som anges i 4-5 §§. Beskrivning av den sammanställning som ska spridas

4 § Sökanden ska beskriva den sammanställning som ska spridas genom att ange 1. vilka typer av registreringar eller informationsslag som sammanställningen består av, 2. det geografiska område som sammanställningen avser redovisat i form av koordinater eller genom andra lägesrelaterade referenser, samt 3. de uppgifter i övrigt om sammanställningen som kan vara av betydelse för prövningen av ärendet. 4 Medgivande till retuscheringsåtgärder

5 § Sökanden ska ange om denne medger att Lantmäteriet vidtar retuscheringsåtgärder i sammanställningen, om det behövs för att kunna meddela ett tillstånd. Ingivande av sammanställning

6 § Lantmäteriet kan vid behov kräva att sökanden ger in sammanställningen för bedömning och retuscheringsåtgärder. Sökanden ska i sådana fall skicka in sammanställningen 1. genom rekommenderad postförsändelse, eller 2. genom särskild tjänst för digitalt inskick som anvisas av Lantmäteriet

Flygning skall ske enligt de regler och föreskrifter som föreskrivs av  regelverken inom luftrummet. Detta gäller både pilot och utrustning.  Alla UAS (Drönare) / sändare / mottagare måste vara väl underhållna för flygning . Piloter som flyger för kommersiella ändamål måste ha en ansvarsförsäkring. Var artig och agera föredömligt , ditt uppträdande påverkar hur tekniken uppfattas och Drönarflygning i allmänhet.

Agera professionellt, be att få  prata med intresserade/frågande  efter avslutad flygning.

Om någon uppträder offensivt eller  ilsket, meddela att dom påverkar flygsäkerheten och be dom hålla ett avstånd till dig om 15 meter och att diskussioner får ske efter landning.

Ange  eller visa gärna att du är licenserad pilot vid kommersiell flygning.

 

1: Generellt om planering och kontroll före flygning

 • Undersök i förväg på karta/satellitbild hur området ser ut
 • Kontrollera att flygning inte sker nära djur
 • Går det att hålla avstånd till människor / åskådare? Flyg aldrig över folk som inte är med i produktion och aldrig över folksamlingar.
 • Flyg inte över annan egendom än den som ingår i produktionen
 • Kontrollera att du inte flyger i Ctrl-zon =nära flygplatser eller R-områden (Restriktionsområden) utan tillstånd.
 • Sök tillstånd om flygning i Ctrl-zon eller R-områden  (se nedan om ansökan om flygtillstånd)
 • Om flygning i Ctrl-zon: Begär tillstånd via flygtornet-, Maila din förfrågan i förväg och bifoga:  karta, koordinater , flygradie, höjd, tider, och ett nummer där du ovillkorligen nås under flygningen. Stäm av om tvåvägskommunikation krävs med öppen linje.
 • Undvik flygning över områden där det samlas folk periodvis (parker, rekreationsområden, vissa tävlingar)
 • Ta hänsyn till topografin,  du måste kunna se din Drönare hela tiden. Se till att överföringen av flygdata/ styrningen inte blockeras.
 • Undersök potentiella alternativ landningsplatser i fall du måste nödlanda
 • Lär dig hur du stänger av motorerna i luften vid nödfallslandning, ”planerad krasch”
 • Flyg utvilad och utan påverkan av alkohol eller andra ämnen som gör dig mindre observant eller omdömeslös.
 • Kontrollera väderleken: temperatur,  vind, dimma, molnbas. Minusgrader  påverkar batterier kraftigt.Håll batterier uppvärmda innan start och vid minusgrader krävs ofta extra kunskaper om dina batterier, ta reda på hur just dina batterier fungerar. Kom ihåg att vindhastighet alltid är högre uppe i luftrummet! Rekommendation: flyg aldrig över 9.-10 m/s.
 • Flyg inte efter solnedgång utan tillstånd för mörkerflygning  och rätt lanterna-utrustning . Ansök om tillstånd på Transportstyrelsen, (kräver examen i mörkerkunskap och normalt färgseende)
 • Meddela eventuella åskådare eller närliggande fastighetsägare att flygning planeras
 • Diskutera flygningen med din kameraman/andra pilot eller ”spotter”
 • Kontrollera IMU status eller om kalibrering behövs.
 • NOTAM: Kontrollera om det finns notiser i området som berör din flygning
 • Kan du nå myndigheter (flygtorn, polis ,räddningstjänst om olycka inträffar)
 • Första Hjälpen, skall finnas i närheten och vara i funktionsdugligt skick.

 

2: Översyn maskin/utrustning på plats

Se över maskin generellt, Kontrollera:

 • Sprickor i flygkroppen  eller glapp i leder
 • Lösa eller skadade,,skruvar,  fästen, leder eller fastsättningar
 • Skador/sprickor  på propellrar
 • Lösa eller skadade kablar
 • Lösa eller skadade anslutningar
 • Propeller fästen( känn att det är åtdraget) och skruvar /propellerlås sitter fast.
 • Kamera /objektiv , kontrollera att den är ansluten är ordentligt fastsatt
 • Kamerainställningar är korrekta (stillbilder, video, framerate)
 • Batteri / Batterier är fulladdade, ordentligt och fastsatta
 • Return to home (RTH) , är det aktiverat och på vilken höjd (Räcker höjden?)
 • Spänningslarm och att det är anslutet/fungerar
 • Att korrekt modell är vald i sändaren

 

3: Planering av flygområdet på plats

 • Alla åtgärder för oförutsedda händelser planeras på plats.
 • Det skall tydligt synas vem som är pilot (Varselväst, eller märkning kläder)
 • Planering bör omfatta säkra landningsplatser  i händelse av ett systemfel, försämrad prestanda, eller förlorad kommunikation
 • Flygningen eller waypoints  meddelas  andra aktörer i närheten vid behov.

 

4: Före start

 • Kontrollera  att sändare, batterier ombord på Drönaren är fulladdade(Kontrollera spänningarna)
 • Se till att inga frekvensstörningar  påverkar  video och sändare / mottagare
 • Är SD-minne OK och på plats?
 • Behövs kompasskalibrering (Göres alltid vid nytt flygställe)
 • Kontrollera landningsställ för
 • Se till att foto / videoutrustning är korrekt monterat, sitter fast och fungerar.
 • Startplatsen säkrad, minst 15 meter till närmsta person innan start
 • Starta sändaren först, därefter spänningssätt Drönaren
 • Starta kamerasystemet
 • Kamerainställningar är korrekta (stillbilder, video, framerate, NTSC /PAL (PAL vanligast i Sverige)
 • Alla spakar i neutralläge
 • Ställ sändarens gasreglage till noll
 • Starta timer (om du kör med det)
 • Berätta högt för omgivningen: ”Jag startar”
 • Starta
 • Lyft 5 meter över mark, lyssna efter missljud, stäm av att styrning reagerar normalt och att spänning är OK

 

5: Under flygning

 • Håll alltid fingrarna på sändaren.
 • Flyg ALDRIG över 120 meter ovan mark eller längre bort än 500 meter.
 • Lämna aldrig Drönaren ur sikte.
 • Stig till optimal höjd för att minska risker eller oväsen.
 • Undvik  att flyga över människor, djur elektriska ledningar och byggnader.
 • Använd gärna ”Spotter” (Person som håller utkik)när det är möjligt och lämpligt, i synnerhet vid flygning under ”First Person View” (FPV).
 • Stör inga pågående verksamheter.
 • Om du flyger med Waypoints, var beredd att avbryta och ta över flygningen manuellt.
 • Om hjälpsystem slutar fungera kan det vara bättre att flyga i ”Atti-läge” .Var beredd att gå över till detta (Träna gärna att flyga i Atti-läget när det är möjligt)
 • Landa Drönaren direkt om helikopter eller annan lågt flygande farkost närmar sig området.
 • Landning: Kontrollera  landningsområdet för avseende hinder eller annan fara
 • Meddela högt ”Landar Drönare”.
 • Landa Drönaren med säkert avstånd från hinder och människor (min 15 meter)
 • Stäng av strömmen till flygplanet och / eller koppla bort batterierna innan sändaren stängs av.
 • Stäng av sändaren.
 • Kontrollera att filmning är avslutad innan du bryter spänningen till Drönaren (Gäller bl.a DJI)

 

6: Efter flygning

 • Meddela flygtornet att flygningen är klar
 • Stäng av strömmen till övrig kamera eller annan utrustning.
 • Kontrollera visuellt eventuelle tecken på skador och / eller onormalt slitage.
 • Ta ur batteri, och förvara säkert
 • Kontrollera att du fick bild/filmmaterialet på minneskortet
 • Fyll i loggbok eller kontrollera att flygningen har registrerats.
 • Anmäl ev. olyckor eller haverier till Transportstyrelsen.
 • Svara artigt och professionellt på frågor från omgivningen.

Om oss

Vi finns över hela Sverige och är redo att hjälpa er på ett både lagligt och professionellt sätt med maskiner från 1 kg upp till tre ton (helikopter) för alla arbeten som kräver hjälp i z-led. Företag, avtalskunder eller privatperson- alla är välkomna.

Vårt förhållningsätt

Vi arbetar enligt DMR och reserverar oss för uppdrag som kan ses som oetiska. Vi verkar för en positiv bild av drönare som kan hjälpa, förgylla eller förklara vår vardag.

* Dokumentation Med Respekt = Etiska riktlinjer för våra operatörer.

Länkar

Kontakt

Kontakt och bolagsuppgifter

Drönartjänst Sverige

(Bifirma till Onsalagruppen AB)

Inriggaregatan 1

431 36 Mölndal

Tel: 0709-885277

E-post: thomas.erdegard@dronartjanst.se

Momsreg.nr: SE556772539401

Bankgiro: 365-7558

Godkänd för F-skatt

AirVid Approved

Vi ingår i ett världsomfattande nätverk av dronartjänster.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå