Drönarutbilding Operativt tillstånd enl. EASA

Utbildning

Denna veckan genomförde vi utbildningen för det nya Europeiska regelverket frå EASA

Ett digert kursprogram (se nedan) men tack vare kursledaren Joachim Stenberg på UAS INTELLIGENCE SWEDEN fick vi en riktigt bra genomgång

——————————————————————————————————————————————————————————

KURSPROGRAM

Specifik klass. En företags anpassad introduktion till vad och hur
SORA ansökangenomförs samt kunskapshöjande tips för att följa de
krav som ställs.
Operatör
Vad är en operation enligt SORA, EASA EU reg 2019/947 – ConOps
Operationskonceptet (ConOps), kommer att behöva utvecklas i enlighet med den
detaljnivå som krävs av den slutliga SAIL. Eftersom ConOps och SAIL är starkt
besläktade, rekommenderar vi att en conops börjar med en grundläggande
operationsbeskrivning och definierar den med ytterligare detaljer genom att där efter
gå igenom era kända fakta för OSO där vi delar in dem i Tekniska fakta kring UAS,
Stödsystem för Operation/UAS, Mänskliga faktorn, Negativ drift betingelser.
IGRC Markrisk
ARC Luftrisk
SAIL
Vi genomför detta som en iterativ process.
ConOps
GRC – Vlos – Bvlos – populated area. Kinetisk energi – Operationsvolym- Intrinsic
UAS GRC (M1, M2, M3) enligt EASA Final GRC Determination.
ARC- Air Risk Clas – Residual ARC Strategisk mitigering eller operativ
restriktionsmitigering. Steg 1. Operativ restriktion (fysisk begränsning miljö) 2.
Restriktion genom tidsintervall, 3 samma som 2 men med mycket kort exponering.
TMPR VLOS beskrivning av Detect and avoid.
SAIL Determination – 5 steg hur vi sänker vår SAIL poäng
Vi kommer att för fjärrpilot genomgå följande färdigheter:
förmåga att följa operativa förfaranden (normalläge, beredskaps- och nödfallsrutiner
färdplanering, inspektioner före och efter flygning) App och Groundstation samt
Hårdvara specifika hjälpmedel och förberedelser. Notam, SUP Drönarkartan. Fjärr
pilot skall deltaga i operatörsrutinerna för att öka denna förmåga.
Väder, Vind & Temperatur – hur påverkar det vår utrustning och arbetsmiljö
Navigeringskunskap – hjälpmedel.
förmåga att hantera luftfartskommunikation ej VHF Certifikat, vi går igenom vad PPL
& UL licensen ställer för krav anpassat för markstation.
förmåga att hantera ett obemannat luftfartygs flygbana och automatisering
ledarskap, lagarbete och självförvaltning –
problemlösning och beslutsfattande
situationsmedvetenhet
förmåga att hantera arbetsbelastning-droger, alkohol, sömn, receptbelagda preparat,
yttre och inre mental påverkan.
samordning eller överlämning, beroende på vad som är tillämpligt.
Fjärrpiloter som ska flyga i den specifika kategorin behöver även ha ytterligare
teoretisk kompetens inom: * går vi igenom på kursen
SORA förfarande *
flygsäkerhet *
operativa förfaranden*